ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအေရွ႕တြင္ မ်ဥ္းဝါၾကားမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ျပဳလုပ္ ေပးမည္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းစာသင္ေက်ာင္းေရွ႕မ်ားတြင္ မ်ဥ္းဝါၾကားမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည့္အ တြက္ ယခုႏွစ္အတြင္းစက္ကရိယာမ်ား အသံုးျပဳကာ စတင္ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦး ေမာင္ေမာင္စိုးကေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ ကေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး၌ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵမယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွတိုး၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာလမ္းမ်ားအား ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မ်ား ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ မ်ဥ္းဝါၾကားမ်ား ေရးဆြဲေပးရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းေ႐ွ႕လမ္းမ်ားသာမက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ေ႐ွ႕ လမ္းမ်ားတြင္ မ်ဥ္းဝါၾကားေရးဆြဲေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ၊မ႐ွိကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ အားနည္းခ်က္ကဘာ႐ွိလဲဆိုလို႔႐ွိရင္ ေက်ာင္းေ႐ွ႕က ဂိတ္အဝင္အဝက ေျမျပင္ျဖစ္မယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ေတာ့ ေျမျပင္ေပၚမွာေတာ့ မ်ဥ္းဝါၾကားဆြဲလို ႔မရပါဘူး။ အကယ္၍ ေက်ာင္းေ႐ွ႕မွာ ကတၱရာလမ္း႐ွိမယ္၊ ကားသြားလမ္း ႐ွိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ့မွာေတာ့ မ်ဥ္းဝါၾကားဆြဲေပးပါ့မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မ်ဥ္းဝါၾကားဆြဲတဲ့ေနရာေတာ့ စက္လိုပါတယ္။ အဲ့ဒီ့စက္အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းစည္ပင္မွာမ႐ွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မလို႔ စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ YCDC က စက္ကိုယူၿပီးေတာ့ တိုင္းစည္ပင္ မွာ ဒီႏွစ္ထဲမွာ သံုးေပးပါ့မယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာစၿပီး လုပ္ေပးပါ့မယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာသည္။
 
စည္ပင္သာယာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔(YCDC)ႏွင့္ တိုင္းစည္ပင္ဟူ၍ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိၿပီးတိုင္း စည္ပင္က ဘတ္ဂ်တ္လည္းနည္းပါးကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလည္းေနာက္ၾကေၾကာင္း လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုၿမိဳ႕ျပအဆင့္ ႏွင့္ တိုင္းတာပါက ကြာဟခ်က္ကႀကီးမားသည့္ အတြက္ ကြာဟခ်က္ နည္းႏိုင္သမ်ွနည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ေက်ာင္းေ႐ွ႕မ်ားတြင္ မ်ဥ္းဝါၾကား (Yellow Box)မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္းထို႔ေၾကာင့္ ဒီမ်ဥ္းဝါၾကားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment