ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔အၾကား လယ္ယာက႑ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mrs. Dorothee Janetzke - Wenzel ႏွင့္အဖြဲ႕အား စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔အၾကား လယ္ယာ က႑ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) သို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ အာဟာရဖူလုံမႈ တိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးေမြးျမဴေရးအစီအစဥ္ (MYSAP) စီမံကိန္းအား လက္မွတ္ေရးထိုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ား၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ တိရ စၦာန္ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ တိရစာၦန္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကာလတိုသင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ တိရစာၦန္ႏွင့္ တိရစာၦန္ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment