လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးမွ ၂၁-ပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ငါးရပ္ကို အၾကိဳေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္

NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး (LDU ) မွ ၂၁-ရာပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ နိုင္ငံေရး၊ လႈမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း ဟူေသာ က႑ငါးရပ္အတြက္ အၾကိဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း LDU ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဆာ္လမြန္ က The Ladies News သို႔ ေျပာၾကားသည္။
 
မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ့တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအေပၚ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ေဖၚျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
အစည္းအေ၀းတြင္ `NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ေနရာမွာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္စီမံလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရယ္၊ ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု (UPC) ကိုတင္ျပဖို႔ က႑ၾကီးငါးရပ္ရယ္၊ အဲဒီငါးရပ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ပို႔ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကတစ္ဆင့္ UPC ကိုတင္ဖို႔ မနက္ျဖန္က်ရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးရမယ္` ဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဆာ္လမြန္ က ေျပာၾကားသည္။
 
ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယခုေႏြးေဆြးပြဲသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၂၀၊ ၂၁ ရက္မ်ားအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါလ ၁၃ ရက္ေန႔က ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔သည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္ထားရေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစု ပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းကိုမူ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္နိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀း (JICM) ၌ ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment