လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေရးကို ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၆ ခုက ကတိက၀တ္ျပဳ

လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိေရးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၆ ခုက ကတိက၀တ္ အခိုင္အမာျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည့္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ FMI ၊ City Mart ၊ ကေမာၻဇလုပ္ငန္းစု ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု ၊ ဧရာ၀တီဘဏ္ ႏွင့္ ေရႊေတာင္လုပ္ငန္းစုတို႕ ပူးေပါင္းျပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ ျမင့္မားလာရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အဖဲြ႕အစည္းသစ္တစ္ခုကို စတင္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ရွိသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပသည့္ေန႕တြင္ စီးပြားေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိုင္ရန္ အသစ္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည့္ The Business Coalition for Gender Equality (BCGE) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (Australia-Myanmar Chamber of Commerce) တို႕ပူးေပါင္းျပီး လုပ္ငန္းခြင္၌ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ ေကာ့ေတးလ္ ညစာ စားပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲသည္။

ရုိးမဘဏ္၏ Non-Executive Director ၊ Myanmar Investment ကုမၸဏီလီမီတက္၏ Strategic Development Director ၊ Myanmar Women’s Mentoring Network ၏ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သူ ေဒၚဇာျခည္တင္ မွ အဖြဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တကယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတာဝန္ယူထားတဲ့ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာပါဝင္ဖို႔ ကၽြန္မကို အခြင့္အေရးေပးလာေတာ့ ကၽြန္မလက္ခံခဲ့တယ္။ အဲဒါ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ က်ားမတန္းတူညီမွ်စြာ သတ္မွတ္ခံရမႈ ဆက္ဆံခံရမႈမရွိရင္ အဲဒီရဲ႕ဂယက္က ကၽြန္မတို႔အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္တယ္။ ဒီလိုက်ားမခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေအာင္၊ ဆင္းရဲဲမြြဲေတမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔အတြက္ အစိုးရပိုင္း၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အဓိကေနရာကေန ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ေဒၚဇာျခည္တင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုလို စိတ္အားထက္သန္ျပီး စီးပြားေရးက႑မွာထူးခၽြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕အတူ အေလ့အက်င့္ ေကာင္း မ်ားစြာကို ေ၀မွ်ရင္း အစိုးရ ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ Mr. Nicholas Coppel ကလည္း က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ BCGE အဖြဲ႕၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၾသစေၾတးလ်အစိုးရဘက္က ဒီလုပ္ေဆာင္မႈမွာ အမ်ားႀကီးပံ့ပိုးမႈေပးပါတယ္။ ဒီလိုပူးေပါင္းျခင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါ တယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရရွိဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္” ဟု ေဒၚဇာျခည္တင္မွ ေျပာသည္။

“က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အခုလို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တင့္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕သစ္က ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ေရွ႕ေလွ်ာက္ အင္အားေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔၊ ဒီပူးေပါင္းမႈမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္လာေစဖို႔နဲ႔ က်ားမတန္းတူညီမႈအျခအေနေတြ တိုးတက္လာဖို႔အထိ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Ladies News
 

Vote: 
Average: 1 (1 vote)

Add new comment