ခ်စ္သူမ်ားေန႔မတိုင္မီ UNFPA- ျမန္မာက လူငယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ပုစာၦ၊ ဘဝအေျဖ မိုဘုိင္းအက္ပ္ကုိ ျဖန္႔ေ၀

ခ်စ္သူမ်ားေန႔ မတိုင္မီ UNFPA-ျမန္မာက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အခ်စ္ပုစာၦ၊ ဘဝအေျဖ မိုဘုိင္းအက္ပ္ကုိ ၎တို႔ ေဖစ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။
 
အဆိုပါ မိုင္ဘိုင္းအက္ပ္သည္ လူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျပီး ဗယ္လင္တိုင္းေနသာမက ေန႔ရက္တိုင္းအသုံး၀င္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
လူငယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ပုစာၦ၊ ဘဝအေျဖ မိုဘုိင္းအက္ပ္ကုိ UNFPA အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၎မိုဘိုင္းအက္ပ္ တြင္ ၾကီးထြားမႈ အေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အခ်စ္ေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းဆိုသည္။
 
မိုဘိုင္းအက္ပ္အား လူငယ္မ်ား အျဖစ္ပ်က္လြန္မွာေနာင္တရျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစဘဲ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
မိုဘိုင္းအက္ပ္ထဲတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ခ်စ္သူအမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး အား သူတို႔လိုအပ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ မလိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သို႔ေျပာဆိုရမည္အေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
အခ်စ္ပုစာၦ၊ ဘဝအေျဖ မိုဘုိင္းအက္ပ္တြင္ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ေခတ္စားေနသည့္ အျခားေသာ မိုဘိုင္းအက္ပ္မ်ားက လြဲလို ယုံၾကည္ရသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းေၾကာင္း၊၎အား ကုလသမဂၢ ၊ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အ၀ယုံၾကည္သည့္ မိုဘိုင္းအက္ပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၎မိုဘိုင္အက္ပ္သည္ မိဘမွ မိမိတို႔ သားသမီးကိုေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက့ဲသို႔ ယုံၾကည္ရေၾကာင္း UNFPA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဗယ္လင္တိုင္းေန႔တြင္ အၾကိဳကာလတြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားမည္ျဖစ္ျပီး ၎မိုဘိုင္းအက္ပ္တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသည္။ “ကၽြန္ုပ္အတူေန႔ဖို႔အသင့္ျဖစ္ျပီလား”၊ “အတူမေနခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ”ႏွင့္ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံျခံဳေရး” အေၾကာင္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ မိုဘိုင္းအက္ပ္ႏွင့္ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
“လူငယ္ေတြမွာ ေမးခြန္းေတြအမ်ားၾကီးရွိေနမွာအမွန္တကယ္ျဖစ္တယ္။ဒီအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျဖကလည္း မွန္ကန္ဖို႔လိုပါတယ္။ဒီကိစၥမွာ သူတို႔ဘ၀တစ္ခုလုံးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ျဖစ္တယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ UNFPA ၏ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Janet Jackson ကေျပာသည္။
 
လူငယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ပုစာၦ၊ ဘဝအေျဖ မိုဘုိင္းအက္ပ္ကုိ ရယူလိုပါက https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mspiral.lovequestionlifeanswer လင့္ခ္တြင္ ၀င္ေရာက္ကာ Download ယူေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဓာတ္ပုံ-UNFPA-Myanmar
The Ladies News
 
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment