ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္စပ္သြားလာေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္စပ္သြားလာေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ၁၃ ညအိပ္ ၁၄ ရက္ သို႔ွမဟုတ္ ၆ ညအိပ္ ၇ ရက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တမူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးႏို္င္ႏို္ိင္ဝင္းက တမူးၿမိဳ႕မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႔႕သို႔ ခုႏွစ္ရက္ ပတ္စပို႔ သို႔မဟုတ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ပတ္စပို႔ျဖင့္ တရားဝင္ ကူးသန္းသြားလာခြင့္ရရွိရန္ မည္သို႔စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္သည့္ တမူးၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕သို႔ ခုနစ္ရက္ ပတ္စပို႔ သို႔မဟုတ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ပတ္စပို႔ျဖင့္ တရားဝင္ကူးသန္း သြားလာခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ျဖတ္သန္း သြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္သည္။
 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္သန္း သြားလာခြင္‌့ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္ ကူးသန္းသြားလာခြင့္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment