ဘ႑ာေရးမန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးကို လစာႏႈန္းထား တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၈ သိန္း ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း ေခၚယူ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း၏ Public Health Projects, Program Management Department တြင္ ခန္႕ထားရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးကို လစာႏႈန္းထား တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၈ သိန္းျဖင့္ ေခၚယူထားၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ B.Com,CPA or Master Degree in Financial Management ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး Financial management and accounting လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ ဆယ္ႏွစ္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၈၈၆၃ ၊ ၀၁-၃၉၄၁၄၁ တုိ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စုံစမ္းႏိုင္ၿပီး www.themimu.info website ႏွင့္ MMA Website တို႕တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment