ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း မ်ား အသိေပးထုတ္ျပန္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးနန္းယြန္းၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္သို႔ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္လိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္မွမႏၲေလး-ခႏၲီးသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕မွ လဟယ္ၿမိဳ႕သို႔ (၄×၄) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ နာဂ ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ရိုးရာတံခြန္တိုင္ စိုက္ထူပြဲက်င္းပျခင္း ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ နာဂရိုးရာႏွစ္သစ္ ကူး ပြဲေတာ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ မီးပုံပြဲစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သို႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လုံၿခံဳ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (နာဂဦးစီးအဖြဲ႕) တို႕က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္အား နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ားအား နိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သိရွိ နားလည္ေစရန္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လမ္းခရီး တေလၽွာက္၌ သြားလာမႈလုံျခဳံေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ သက္ေတာင့္ သက္သာ သြားလာနိုင္ေစရန္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္စားေသာက္နိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း တိုးတက္ျမႇင့္တင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment