ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ပထမဆုံးအျဖစ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ဟု ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၈ မဲ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“၀န္ႀကီးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ဆိုတဲ့ဘက္က ၃၇ မဲနဲ႕ ႏိုင္သြားတယ္။ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီ ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သမၼတႀကီးဆီကို ေပးပို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးကမွ အဲ့ဒီ၀န္ႀကီးကို ရာထူးမွရပ္နားဖို႕အတြက္ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္က The Ladies သို႔ ေျပာသည္။
 
ရခုိင္စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စြပ္စြဲျပစ္တင္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၄ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္မသင့္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃၊ ပုဒ္မခြဲ (င) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)(၂)တုိ႔တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ပါက အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တာ၀န္မွ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment