ရခုိင္စည္ပင္၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္မသင့္ေၾကာင္း ရခိုင္လႊတ္ေတာ္မဲခြဲဆုံးျဖတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ဟု ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
 
စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၈ မဲ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရခုိင္စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စြပ္စြဲျပစ္တင္ထား သည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၄ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ ကန္႕ကြက္မဲ ၁၁ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္မသင့္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment