ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္ျဖင့္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူ ေလးဦးရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္ျဖင့္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူ ေလးဦးရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏိုင္၀င္းေအာင္က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမေန႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္ျဖင့္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားသူေလးဦးမွာ ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ ဦးယဲယင္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ေအာင္သန္းထြဋ္၊ ႏွင့္ ဦးေအာင္ကို၀င္း တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လံုျခံဳေရးနဲ႕ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ႏိုင္၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။
 
ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးညီေလးခ်မ္းက တရား၀င္လိုင္စင္ႏွင့္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္သူ အေရးအတြက္ကို သိလိုျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။
 
လိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေသနတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ပစၥတိုေသနတ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီထုတ္ေသနတ္၊ အေမရိကန္ထုတ္ ေသနတ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment