တ႐ုတ္ App Store က Skyepe App ကုိ ဖယ္ရွား

Microsoft ပိုင္ဆိုင္ေသာ Skype App ကို တရုတ္ App Store မွ ဖယ္ရွားလိုက္ျပီျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရသည္။
 
VOIP App အခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရး အေျခအေနေတြကို ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ တရုတ္အစိုးရမွ Apple ကို သတင္းထုတ္ျပန္ျပီး ေနာက္ တရုတ္ App Store မွ Skype ကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း Apple ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။
 
၄င္းကို မည္မွ် ႀကာေအာင္ ဖယ္ရွားထားမည္ကို အတိအက်မသိႏုိင္ ေသာ္လည္း Microsoft မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးကေတာ့ App Store မွ ေခတၱမွ်သာ ဖယ္ရွားထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ႏွင့္ မႀကာမီ အခ်ိန္တြင္ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
တရုတ္ႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ Gmail, Facebook, Twitter အစရွိသည့္ Service မ်ား သံုးစြဲခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားျပီး ယခုအခါ Skype Messaging App သည္လည္း ထပ္မံပါ၀င္လာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Ref: TheVerg
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment