စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိတ္ကူးဥာဏ္ ရင့္သန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ က ပထမဦးဆုံး အၾကိမ္ Business Ideas Contest ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိတ္ကူးဥာဏ္ရင့္သန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ က ဦးစီးကာ ပထမဦးဆုံးအၾကိ္မ္ Business Ideas Contest ျပိဳင္ပြဲတစ္ခု က်င္းပသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပိဳင္ပြဲက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ ကိုသိႏၵိေအာင္က “ေက်ာင္းက ေက်ာင္းျပီး သြားရင္ ေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀န္ထမ္းဘာညာ ျပန္လုပ္ၾက တယ္။ ပထမႏွစ္ စတက္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီစိတ္ကူးေတြ ေက်ာင္းတက္ ရင္း ေပ်ာက္ကုန္တယ္။ အ့ဲဒီအတြက္ စိတ္ကူးေတြ အဲ့လိုမျဖစ္ေစခ်င္လို႔ သူတို႔ေတြ စီးပြားေရး ကိုယ္တုိင္လုပ္ရဲတ့ဲ သတၱိေတြကို ေပၚလာေအာင္ စိတ္ကူးေတြ ေပၚလာေအာင္ ျပိဳင္ပြဲေလး လုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
အဆုိပါျပိဳင္ပြဲအား ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (ရြာသာၾကီး) အား ကစား႐ုံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ လိုသူ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သမဂၢရံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ form ဝယ္ယူကာ မိမိတိ္ု႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္လိုသည့္ အစီအစဥ္ အၾကမ္းအား ဒီဇင္ဘာ လကုန္ ေနာက္ဆုံးထားကာ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အနည္းဆံုး သံုးေယာက္မွ အမ်ားဆံုး ငါးေယာက္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ ေဖာင္တင္ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ( ၁၅ ) ဖြဲ႕ကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ၁၅ ဖြဲ႕အား ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ Business plan ေရးဆြဲနည္း ပို႔ခ်ကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပိဳင္ပြဲမွာ Tant Show ပုံစံျဖစ္ျပီး ၿပိဳင္ဝင္အဖြဲ႕မ်ားအား တဲတစ္လံုးစီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတဲသို႔လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားအား မိမိလုပ္ငန္းအား နားလည္ ေအာင္ ရွင္းျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္တဲထဲတြင္လဲ ဖတ္ရႈနားလည္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဗီႏိုင္းမ်ား ေရးဆြဲျပသထားရမည္ ျဖစ္သည္။
 
ကိုသိႏၵိေအာင္က “ပြဲက တဲပုံစံေလးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မယ့္သူေတြကို တဲတစ္လုံးစီ ေပးထားမယ္။ အ့ဲဒီတဲထဲမွာ ကိုယ္ရဲ႕စိတ္ကူးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းကို လာတ့ဲ ေက်ာင္းသားျဖစ္ျဖစ္။ အကဲျဖတ္ပဲလာလာ အခ်က္ အလက္ေတြ ဖတ္လိုက္႐ုံနဲ႔ နားလိုက္ႏုိင္ေအာင္ ခင္းက်င္းထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကေနျပီး ကိုယ္သေဘာက်တ့ဲ အဖြဲကို မဲေပးရမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပိဳင္ပြဲလာၾကည့္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မဲ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးထားသည့္အေပၚ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ကာ Winner - ငါးသိန္း၊ Runner up - သံုးသိန္း ႏွင့္ Consolation prize - တစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment