အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းဆင္းမ်ားကို ယာဥ္ေမာင္း ရာထူး ေလ်ာက္လႊာေခၚ သည့္အတြက္ AGTI ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ကန္႔ကြက္စာထုတ္

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ယာဥ္ေမာင္း (၄) ရာထူး ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး AGTI ေက်ာင္းသား aဟာင္းမ်ား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ အျမန္ဆုံး ရွင္းလင္းေပးရန္ ဂ်ီတီအိုင္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္း၊ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အဖြဲ႕႔မွ ယေန႔(ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ယာဥ္ေမာင္း၊(၄) ရာထူးေခၚယူျခင္းကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
အဆိုပါရာထူးအတြက္ ေခၚယူထားသည့္ လိုအပ္ေသာ ပညာအရည္ အခ်င္းတြင္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိရမည္ (သို႔) (AGTI-MP/MT/EP/EC)ရရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ GTI ေက်ာင္းမ်ားသည္ အင္ဂ်င္နီယာ ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ GTI ေက်ာင္း ဆင္းမ်ားသည့္ Engineering Technician မ်ားျဖစ္ၾက ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ယင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းရန္၊ ပညာသင္ၾကားထားျခင္း မဟုတ္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းရာထူး(၄) အတြက္ GTI ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအား ေခၚယူ သည္မွာ မသင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ပ်က္ရယ္ျပဳသက့ဲသို႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ GTI ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္း(AGTI Society) အေနျဖင့္ အဆိုပါ ယာဥ္ေမာင္းေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္ကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News

 

Vote: 
Average: 2 (2 votes)

Add new comment