ေက်ာက္စိမ္း႐ိုင္း တရားမဝင္ ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္

 
ေက်ာက္စိမ္း႐ိုင္း တရားမဝင္ရွာေဖြသူ (ေရမေဆး)မ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစေရး၊ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား မျပဳလုပ္ေစေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ စီမံခ်က္ေရး ဆြဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္း သားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူ၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း႐ိုင္း တရားမဝင္ ရွာေဖြသူ (ေရမေဆး)မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ လတ္တေလာပဋိပကၡ အသြင္ရွိေနၿပီး အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ၾက ေသာ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ ၾကသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကေသာ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ တရား ဥပေဒ အရ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခု ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ေစ ရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳေပး ၾကေစ လိုေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေရး ကိစၥကို အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပး ရန္အတြက္ အၿမဲအေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGO အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment