မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ မိုးေလဝသေရဒါစခန္း ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္မည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး တံတားဦး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အနီး၌ တည္ေဆာက္ ေနသည့္ မိုးေလဝသ ေရဒါစခန္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းျပီးစီး သြားျပီျဖစ္၍ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္ဌာနခြဲ)မွ ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။
 
ဂ်ပန္အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္္စီ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက စတင္ခဲ့၍ ယခုအခါ လုပ္ငန္္းမ်ား ျပီးစီးျပီျဖစ္ရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဌာနမွအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ေရဒါကိရိယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲျခင္း ဆိုင္ရာတို႔ကို သင္ၾကားေပး ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
“'ေရဒါကိရိယာကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းမွာ စစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသၾကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးထိ ေရဒါ ပံုရိပ္ေတြ ဖမ္းမိႏိုင္ တယ္၊ အဲဒီ ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ အထက္အညာေဒသ မွာျဖစ္ေပၚႏိုင္ တဲ့ မုန္တိုင္းေတြ၊ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြနဲ႔ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခ အေနေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့မိုးေလဝသ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ မင္းျပင္မုန္္တိုင္းျပ ေရဒါစခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကာရွည္တည္တံ့စြာ သံုးစြဲ ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီး ဌာနမွ ေရဒါကိရိယာမပါဘဲ မိုးေလဝသသတိေပးခ်က္မ်ား ခန္႔မွန္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရဒါ သံုးလံုးတပ္ဆင္ရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေက်ာက္ျဖဴ ေရဒါစခန္းကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေရဒါပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
''ေရဒါရဲ႕ အားသာခ်က္က ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကမ္း႐ိုးတန္းကို မုန္တိုင္းေတြ ခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့ အေျခအေနကို ေရဒါပံုရိပ္က တစ္ဆင့္ သဲသဲကြဲကြဲျမင္ႏိုင္ တယ္၊ မုန္္တိုင္းရဲ႕ ဗဟိုခ်က္၊ တည္ေနရာ၊ အရြယ္အစားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ အျမန္္ႏႈန္းနဲ႔ ဦးတည္လာမယ္ ဆိုတာကို အနီးစပ္ဆံုး အခ်ိန္မီသတင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
 
အဆိုပါ ေရဒါသံုးခုမွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ဌာနမွ ျဂိဳဟ္တုစနစ္မွ တိုက္႐ိုက္ၾကည့့္႐ႈကာ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ေထာက္လွမ္း သိရွိႏိုင္ကာ အခ်ိန္မီ သတင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment