မႏၱေလးသုိ႔ပုိ႔ရန္ က်ပ္ ၂ဝ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ မုန္႔မ်ဳိးစံု ဖမ္းဆီးရမိ

မႏၱေလးသို႔ သြားေရာက္မည့္ UD ေျခာက္ဘီးယာဥ္တစ္စီးကို ေရပူ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္း ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က တားဆီး စစ္ေဆးခဲ့ရာ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ တ႐ုတ္မုန္႔မ်ဳိးစံု ဖာ ၅၄ဝ ႏွင့္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ သည့္ယာဥ္ တစ္စီး စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၂ဝ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားက တင္သြင္း/ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရး စခန္းမွ တားဆီး မႈေလးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၅၂၇ သန္းခန္႔၊ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈ ေလးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၇ဝ၃ သန္းခန္႔၊ စုစုေပါင္းတားဆီးမႈ ရွစ္မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၂၉ ဒသမ ၂၃ဝ သန္းခန္႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔ကို ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မတ္ ၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က မႏၱေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၉၈၈ စီး၊ သြင္းကုန္ ၈၆၅ စီး၊ ရန္ကုန္-ျမဝတီ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၅၁ စီး၊ သြင္းကုန္ ၁၆၅ စီး ကုန္စည္ မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment