တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည့္ သူမ်ားအတြက္ စခန္းေနရာ မ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ား လပိုင္းအတြင္း အၿပီးတည္ ေဆာက္မည္ ဟု ဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ စဥ္ မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိ လာမည့္သူမ်ား၏ စခန္းေနရာမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ အေဆာက္ အအုံမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ရက္ပိုင္းႏွင့္ လပိုင္းအတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ UEHRD စီမံကိန္းေအာက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
 
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအုံပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုေပမယ့္ လမ္း၊ ေရ၊ မီး၊ တံတား အပါအဝင္ အားလုံး ပါဝင္ပါတယ္၊ အားလုံး အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ဖို႔လာတာပါ၊ လတ္တေလာ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားေတြ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေပးဖို႔ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေနပါတယ္၊ ဒါနဲ႔အတူ ျပန္လည္ လက္ခံေရး စခန္းေတြ ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း လုပ္ေဆာင္ သြားပါ့မယ္၊ အခုဆိုရင္ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ အိမ္ေျခ ၇၂ လုံးရွိတဲ့ အိုးထိန္း ဟိႏၵဴေက်းရြာကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ကပဲ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနပါၿပီ၊ တစ္ဆက္ တစ္စပ္ တည္း အိမ္ေျခ ၁၇၃ လုံးပါရွိမယ့္ ဝန္းက်င္ ေက်းရြာ ခုနစ္ ရြာနဲ႔ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ မွ ျပန္လည္လက္ခံေပး မယ့္ စခန္းေတြကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ ေပးသြားမွာပါ၊ ျပန္လည္လက္ခံ စိစစ္ေပးမယ့္ စခန္းေတြကို ရက္ပိုင္းအတြင္း အၿပီးနဲ႔ ေက်းရြာသစ္ေတြ ကိုေတာ့ လပိုင္းအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ ေပးသြားမွာပါ''ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေျပာသည္။
 
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကိုးဖြဲ႕မွ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ယခုအခါ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္ လည္ေရာက္ ရွိလာ မည့္သူမ်ားအား စိစစ္လက္ခံမည့္ စခန္း ေနရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္း မ်ား တည္းခိုေနထိုင္ ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မည့္ အေဆာက္ အအုံမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ ေက်းရြာ ေနအိမ္သစ္မ်ား ျပန္တည္ေဆာက္မႈကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ကြင္းဆင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းအင္အား ၅ဝ ျဖင့္ အျမန္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေန႔ညမျပတ္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္လ၊ တစ္လခြဲ ေလာက္ၾကာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ရက္ပိုင္းအတြင္း အင္းတိုက္ အားတိုက္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ေဒသ၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေသာ လုပ္သားအခက္ အခဲမ်ားကိုလည္း ျပည္မဘက္မွ ေခၚယူ ၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ၿပီးစီးေရးလုပ္ ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ကိုေဇာ္မင္းသိန္းက''ေက်းရြာ သစ္ေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ တစ္လ၊ တစ္လခြဲေလာက္ ၾကာမယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အကြက္ ေတြ ျပန္ေဖာ္၊ လမ္းေတြေဖာက္ ရမယ္၊ အိမ္ေတြကိုလည္းသံကူကြန္ကရစ္ အုတ္စီ ေပ ၄ဝx၆ဝ လုံးခ်င္းတန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ ပုံသၭာန္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမွာ ပါ၊ ေနအိမ္ေတြကိုလည္း နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနက ေဆာက္တဲ့ပုံစံေလးေတြ အတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေပး မွာပါ၊ ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပုံစံေလးေတြေပါ့၊ ဒီမွာက အဓိက လုပ္သားစိန္ေခၚမႈ ရွိပါတယ္၊ လတ္တေလာ ေဒသကေတာ့ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ၊ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ ေရွ႕ေျပးအေနနဲ႔ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ အင္ဂ်င္ နီယာေတြအပါဝင္ ၁၈ ဦး ပါဝင္ပါတယ္၊ ေနာက္ ထပ္လည္း အလုပ္သမားေတြ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ေပးသြားမွာပါ၊ ေဒသခံ ေတြကိုလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစခ်င္ တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ တန္ရာတန္ေၾကးေပးမွာ ျဖစ္လို႔ သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ လမ္းရသလို ျဖစ္မွာပါ''ဟု ထပ္မံရွင္းျပသည္။
 
ေမာင္ေတာေဒသ၌ လတ္တေလာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီအဖြဲ႕ေအာက္တြင္ က႑အဖြဲ႕ ကိုးဖြဲ႕ထဲမွ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာအသင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး MCEA ၊ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ဗိသုကာအသင္း၊ သစ္လုပ္ငန္းရွင္အသင္း၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အသင္း စသည္ ျဖင့္ အသင္းေပါင္းစုံပါဝင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment