ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
 
အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ -
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ရဲကင္း စခန္း ၃ဝ ႏွင့္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုတို႔အား ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနမွန္ကို သိရွိရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ ကာလ အတြင္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအးဝင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေျမျပင္ကြင္း ဆင္း စစ္ေဆးေဖာ္ ထုတ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း။
 
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအးဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္အထိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ၂၆ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ႏွစ္ရြာမွ တိုင္းရင္း သား ၁၉၅ ဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ႏွစ္ရြာမွ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ ၂ဝ၅ ဦးႏွင့္ ဘဂၤါလီေက်းရြာ ၅၄ ရြာမွ ရြာသူ ရြာသား ၂၈၁၇ ဦး စုစုေပါင္း ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား ၃၂၁၇ ဦးအား ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း ခဲ့ၿပီး အသိသက္ေသ စုစုေပါင္း ၈ဝ၄ ဦးတို႔၏ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ား ကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း။
 
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအျပင္ အထူးသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒသ (Rule Of Engagement-ROE)ပါ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းမွစ၍ လက္ေအာက္တပ္သားအဆင့္ထိ အေလးထား သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
 
ထို႔ျပင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ ရြက္ ရာတြင္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္အား အခ်ဳိးမညီစြာ သုံးစြဲခဲ့ျခင္း (Use of excessive force) မရွိသည္ ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း။
 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရာတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တြဲဖက္ထားရွိေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကသာ ဖမ္းဆီး ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားသို႔ စနစ္ တက် အေကာင္းပကတိ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးစဥ္ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားမွ ႐ိုက္ႏွက္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (Persecution) မရွိ ေၾကာင္း၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းပါ ဥပေဒသ မ်ား၊ စစ္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။
 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈ ႏွင့္ မုဒိမ္းမႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ တိမ္းေရွာင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊ၊ ေငြမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ယူ ေဆာင္ျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္းမ်ား လုံးဝမရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗလီမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဗလီတက္ျခင္း၊ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ ျခင္း လုံးဝမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ရြာသား မ်ားအား ရြာတြင္ မေနႏိုင္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားအား မီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ရြာမ်ားမွ က်န္ရွိေနအိမ္မ်ား အား မသမာသူမ်ားမွ ဖ်က္ဆီး ယူေဆာင္မႈမရွိေရး သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ေဆးကုသေပးျခင္း စုစုေပါင္း ၂၉၁ ႀကိမ္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း စုစုေပါင္း ၂၇၃ ႀကိမ္၊ ပစၥည္းတန္ခ်ိန္ ၂၃၄ တန္အား ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ျခင္း မ်ားသာရွိေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္မွ ႀကိဳတင္စီမံ၍ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားအမာခံမ်ားႏွင့္ ရြာသူ ရြာသား၊ ကေလး မ်ား အပါအဝင္ အမ်ားအျပားပါဝင္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသျဖင့္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ေနအိမ္မ်ားကိုမီး႐ႈိ႕၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးစြာထြက္ေျပး ေၾကာင္း၊ က်န္ရြာသားမ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ မက္လုံးေပးေျပာဆို စည္း႐ုံးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သတ္ျဖတ္ ခံရမည္ကို စိုးရိမ္၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သူမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားျဖစ္၍ ထိမ္ခ်န္မႈ ျဖင့္ အဖမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက တာဝန္ေပးခ်က္အရ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္း မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၿပီး မီး႐ႈိ႕မႈေၾကာင့္ ေနစရာ အိမ္မရွိေတာ့ ၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ရြာသားအမ်ားစု ထြက္ေျပး၍ အေၾကာက္လြန္ၿပီး လိုက္ပါသြားရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။
 
ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ား အျပင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားမွလည္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ မသြားေရာက္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ် ေျပာ ဆိုေသာ္ လည္း လက္မခံဘဲ ၎တို႔ႏွင့္ ဘာသာတူ လူမ်ဳိးတူမ်ားရွိရာ ဘဂၤလားေဒ့ ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။
 
ထို႔ျပင္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ၾသဇာအာဏာ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ရက္စက္စြာ လည္လွီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိး စုစုေပါင္း ၁၃၁ ဦးရွိသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း။
 
ဤျဖစ္စဥ္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ နယ္ေျမေဒသလုံၿခံဳေရးအတြက္ ကြပ္ကဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးသတင္းမ်ား ႀကိဳတင္လက္ဦး ေဖာ္ ထုတ္ ရယူႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ယင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ ထုတ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
Credit - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment