လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန

ရန္ကုန္တိုင္း လွ်ပ္စစ္စီမံခန္႕ခြဲေရး အေနျဖင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းမ်ား အမွတ္တံဆိပ္အတုမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး မျပည့္မီသည့္ ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈ သုံးစြဲမႈအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ “ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနၾကေသာ လူသုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၀ါယာ ေကဘယ္လ္ႏွင့္ မီးခလုတ္၊ Breaker အပါအ၀င္ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းျခင္းဆိုင္ရာသုံး ပစၥည္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ အႏၱရာယ္ေပၚေပါက္ၿပီး ျပည္သူလူထု ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသျဖင့္ ထိေရာက္စြာ စိစစ္အေရးယူ တားျမစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီစဥ္ရွိမရွိ” ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment