အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ဂ်က္စတင္ဘီဘာကို ခြင္႔လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆလီနာဂိုးမက္ဇ္ မိသားစုဝင္မ်ား ေျပာၾကား

ဂ်က္စတင္ဘီဘာႏွင္႔ ဆလီနာဂိုးမက္ဇ္တို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္ အဆက္အသြယ္ ရွိလာၾကေသာ္လည္း မိန္းကေလးရွင္၏ မိသားစုဝင္ မ်ားက ထိုကိစၥကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရွိေပ။ ဆလီနာ၏ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးက ၄င္းတို႔အေနျဖင္႔ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ကာလတခ်ဳိ႕ ၾကာျမင္႔ခဲ႔ေသာ ခ်စ္သက္ တမ္း ကာလအတြင္း ဆိုးရြားစြာ ျပဳမႈဆက္ဆံခဲ႔သည္႔ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဂ်က္စတင္႔ကို ဘယ္ေတာ႔မွ ခြင္႔လႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း TMZ မီဒီယာကို ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
 
မိသားစု၀င္တစ္ဦးက "ဂ်က္စတင္ဟာ ယုတ္မာတဲ႔ လူတစ္ဦးပါ၊ ၿပီးေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူ႔ကို ဘယ္ေတာ႔မွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဆလီနာက ဂ်က္စတင္႔ကို ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ပဲ စကားေျပာေနတယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ သူ႕ေဘးမွာ ရွိတဲ႔ လူေတြကို မေလးမစား လုပ္တာျဖစ္ရံုသာမက သူ႔ကိုယ္သူလည္း မေလးစားတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
 
ဆလီနာ၏ မိသားစုဝင္အခ်ဳိ႕က ဂ်က္စတင္က ၄င္းအေပၚ ျပဳမႈဆက္ဆံ ခဲ႔မႈမ်ားေၾကာင္႔ ရရွိခဲ႔ေသာ စိတ္က်ေရာဂါ အတြက္ ျပန္လည္ သက္သာရာရေစရန္ ကုသမႈခံယူခဲ႔ရေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ဆလီနာအတြက္ သူ႔၏ မိသားစုထံမွ အခ်က္ျပေျပာေနဆိုမႈကို လက္မခံခဲ႔ေပ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုေသာ ၄င္းမွာ လြန္ခဲ႔ေသာ သီတင္းပတ္ အတြင္း ဂ်က္စတင္ႏွင္႔အတူ အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ခန္႔အတူ ရွိခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။
 
TMZ
ဘာသာျပန္ဆိုသူ - မစ္ကီ
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment