ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး

အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးရာ ဌာန အႀကီးအကဲ Under Secretary - General Mr. Jeffrey Feltman ၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာဌာန ၫွိႏႈိင္းေရးမႉး႐ုံးမွ ၫွိႏႈိင္းေရးမွဴး Ms. Renata Dessallien ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ေတြ႕ဆုံစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပား(NV Card) ထုတ္ေပးေဆာင္႐ြက္မႈ၊ NV ကတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း အတြက္ ရရွိခံစားႏိုင္ မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း စသည့္ျပည္နယ္ မ်ား၌ လည္း NV ကတ္ထုတ္ေပး၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ ႐ြက္ေနမႈ၊ ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေန သူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ အေထာက္ အထား ျပည့္စုံစြာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ ဌာန၌ ရွိၿပီးျဖစ္ သည့္ စာရင္းဇယား မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္ စိစစ္ လက္ခံေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာသူမ်ား အား ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား၊ ယင္းလုပ္ငန္း မ်ားေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment