လက္ဖက္၊ င႐ုတ္ဆီတခ်ဳိ႕တြင္ တားျမစ္ဆုိးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေန

လက္ဖက္ႏွင့္ င႐ုတ္ဆီတခ်ဳိ႕တြင္ တားျမစ္ဆုိးေဆးမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနထံက သိရသည္။
 
ျပည္သူလူထု ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စားသံုးႏုိင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက စိစစ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိကာ လက္ဖက္၊ င႐ုတ္ဆီႏွင့္ မုန္႔တခ်ဳိ႕တြင္ တားျမစ္ ဆုိးေဆးမ်ား အသံုးျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ယင္းသုိ႔ အမ်ားျပည္သူ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ တားျမစ္ဆုိးေဆး အသံုးျပဳမႈကုိလည္း အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသည္။
 
ဖုိးဇီးကြက္ လက္ဖက္၊ ျမျမင့္မုိရ္လက္ဖက္၊ တာတီး လက္ဖက္၊ ေရႊႏွင္းဆီ င႐ုတ္ဆီ၊ ျမျမတံဆိပ္ င႐ုတ္သီးပံု တုတ္ထုိးသၾကားလံုး (လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္)ႏွင့္ ျမျမ ေဘာလံုးပံု တုတ္ထုိး သၾကားလံုး (ေရာင္စံု) တုိ႔တြင္ တားျမစ္ဆုိးေဆးမ်ား အသံုးျပဳထားၿပီး ျပည္သူမ်ား ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္ေစရန္ စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက သတိေပးထားသည္။
 
ယင္းသုိ႔ တားျမစ္ဆုိးေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား အစား အေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ (က)အရ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment