ရခိုင္အေရးကို ရုရွား ဂရုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ရုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုရွားအေနျဖင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မစၥ Maria Zakharova က ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယခုလက္ရွိျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနသည္ အစိုးရ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္တာ လုံျခံဳမႈအေျခအေနကို အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ခံေနရမႈမ်ား ပတ္သက္ျပီး ၎ တို႔ အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားသည္ ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္စီးလာေစႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၎တို႔ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား ေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွီခိုျပီး လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ၀ါဒျဖန႔္ခ်ိသည့္ သတင္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကြင္းေနျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
 
၎တို႔အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာ လက္ခံႏိုင္ သည့္ သင့္ေတာ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာဆုိင္၇ာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ရွိ ႐ုရွားသံ႐ုံးမွေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
 
၎တို႔အေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ိဳး ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။
 
အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ပုံမုန္လူမႈဘ၀ အသိုက္အ၀န္း ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ အေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္က်မႈ မရွိေစဘဲ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို တိုင္းတာ လုပ္ေဆာင္ရန္ မစၥ Maria Zakharova က အၾကံျပဳထားသည္။
 
လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သို႔မွသာ ေျပလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႐ုရွားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment