လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူမ်ားအား (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပုံတင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူမ်ားအား (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပုံတင္မ်ားရရွိေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ၏ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေနေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူမ်ားအား (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပုံတင္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈအား ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူမ်ားအား (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပုံတင္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမႈးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးနယ္ဦးစီးမႈမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ႏိုင္သေလာက္ ဦးစားေပးၿပီး မွတ္ပုံတင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ရွိသည့္ မိဘမ်ား အုပ္ထိန္းသူမ်ား ၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ သာသမီး အသက္ဆယ္ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွာ သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ရန္လည္း ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“ဆယ္ႏွစ္ျပည့္လို႕မွ သြားၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံမတင္ရင္ တစ္ႏွစ္ကို ဒဏ္ေငြငါးဆယ္ ပါးပါးေလးပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ပ်က္ကြက္ရင္ မိဘ(သို႕မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူက ဒဏ္ေငြတစ္ေထာင္ ပါးပါးေလးပါ။ ကိုယ့္သားသမီး မွတ္ပုံမတင္ရေသးရင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴးရုံးမွာ သြားေရာက္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းကိုယ့္ဘက္က ျပည့္ျပည့္စုံစုံလုပ္ပါ။ စာရြက္စာတမ္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံတင္ျပလို႕မွ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္မေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ အေရးယူေပးမယ္ ဒါသည္မတရားမႈ” ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment