ေဒသခံ ၾကံစိုက္ေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ရက္ကို တန္(၃၀၀) က် သၾကားစက္ရံုငယ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ သြားမည္

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ဘီးလင္းသၾကားစက္ရံုကို ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ Super One Dragon Co., Ltd. အေနျဖင့္ ပထမအဆင့္ကို ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံ ၾကံစိုက္ေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္ရက္ကို တန္(၃၀၀) က် သၾကားစက္ရံုငယ္ လည္ပတ္ထုတ္ လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဘီးလင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ကိုကိုဦး က ကုမၸဏီသို႔ ငွားရမ္းထားေသာ ဘီးလင္းသၾကားစက္ကို လည္ပတ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ႏွင့္ ႀကံစိုက္ေတာင္သူ မ်ား၏ ႀကံမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဝယ္ယူၿပီး အာမခံခ်က္မည္မၽွ ေပးႏိုင္မည္ နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈအား ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
လံုေလာက္သည့္ ၾကံစိုက္ဧက တိုးျမႇင့္ရရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၁၅၀၀) က် သၾကားစက္ကို စက္စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။
 
Super One Dragon Co.,Ltd. အေနႏွင့္ ဘီးလင္းသၾကားစက္ရံု လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ၾကံေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ ရန္အတြက္ လက္ရွိ ၾကံစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၃၀၀) ႀကိတ္ဝါး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ သၾကားစက္ငယ္ တည္ေဆာက္ေရးအား ပထမအဆင့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး Suger Mill Section အတြက္ စက္(၁၆) မ်ိဳး၊ Juice Section အတြက္ စက္(၁၁) မ်ိဳးတို႔ကို တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားက ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
Time Schedule အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လလယ္တြင္ စက္ စတင္တပ္ဆင္မည္ျဖစ္၍ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ စက္တပ္ဆင္ၿပီး စီးၿပီး တတိယပတ္တြင္ စက္စမ္းသပ္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ၾကံရာသီတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၃၀၀) က် သၾကားစက္ငယ္ကို စမ္းသပ္လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၾကံရာသီ စက္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္း(၅၀) ဦးခန္႔ ထပ္မံခန္႔ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment