ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ထိ H1 N1 ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးရွိ

လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ုံ တက္ေရာက္ ကုသသူစုစုေပါင္း လူနာ (၆၂၉)ဦး အနက္ H1N1 ပိုးေတြ႕ လူနာစုစုေပါင္း (၂၃၅) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္၁၃ရက္ အထိ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း (၂၃)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ သည္။
 
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1)pdm09 ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီမွ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီအထိ သံသယလူနာ (၁၂) ဦးအား ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ (၅) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး (ေဝဘာဂီ)တြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ (၅)ဦးႏွင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေဆး႐ုံႀကီး မ်ားတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ (၆၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၇၃)ဦး ဆက္လက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ သက္သာလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
H1N1 ပိုးေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုံး ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားေရာဂါ အခံမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၁၈) ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။
 
လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖင့္ ေဆးရုံ တက္ေရာက္ ေနသူမ်ားတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ မ်ား သာမက ပိုးမေတြ႕လူနာမ်ားကိုလည္း လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါ ကုသေရး လမ္းညႊန္အတိုင္း ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားရရွိရန္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment