အစိုးရ၏ Online ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဒသအႏွံ႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

အစိုရ၏ Online ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရယူ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ e-Government Wide Area Network ဖိုင္ဘာကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး Government Service Network တည္ေဆာက္ သြားႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မင္းကင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္ က National Database Center ႏွင့္ ေဒသအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ သည့္ Network Line မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထို႔အတူ National Data Center သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္သည့္ ဖိုင္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ Microwave ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတဝွမ္း တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားအတြက္ Intelsat ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းငွားရမ္းထားသည့္ Myanamr Condo SAT 1 ၿဂိဳလ္တုစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳသြားႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment