လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၁၀၀ မွ အေတာင္မပါသည့္ နက်ယ္ေကာင္ ရုပ္ၾကြင္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းေဒသထြက္ ပယင္းေက်ာက္အတြင္း ေတြ႕ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ သက္တမ္း ႏွစ္သန္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိ ပယင္းေက်ာက္အတြင္း ပါ၀င္ေသာ အေတာင္ပံမပါသည့္ ကပ္ပါး နက်ယ္ေကာင္ ႐ုပ္ၾကြင္း၏ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ အျခားအင္းဆက္ပုိးမ်ဳိးစံု၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထားပံု ေပၚေသာ္လည္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ လက္ရွိေတြ႕ရွိဖူးသမွ် မည္သည့္ အင္းဆက္မ်ဳိးစုတြင္မွ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ မ်ဳိးစိတ္သစ္ ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိထူးဆန္းသည့္ ကပ္ပါး နက်ယ္ေကာင္သည္ သစ္ပင္မ်ား၏ ေအာက္ေျခတြင္ လွည့္ပတ္က်က္စားခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ ထုိထူးျခားသည့္ ကပ္ပါး နက်ယ္ေကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႐ုရွား၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းေလ့လာကာ Cretaceous သုေတသနဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေအာ္ရီဂြန္တကၠသုိလ္၊ သိပၸံေကာလိပ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ ေဂ်ာ့ပိြဳင္နာက “ဒီအင္းဆက္ပုိးကုိ ပထမဆံုး ျမင္ေတြ႕ခ်ိန္တုန္းက ဘာဆုိတာ မေတြးတတ္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ သန္မာတဲ့ ေနာက္ေျခေထာက္ေတြက ႏွံေကာင္နဲ႔ တူပါတယ္။ အာ႐ံုခံဦးမွင္က ပုရြက္ဆိတ္နဲ႔ တူပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုေတြ႕ရွိထားသည့္ ကပ္ပါးနက်ယ္႐ုပ္ၾကြင္းမွာ အမျဖစ္ၿပီး အလြန္ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ ပယင္းေက်ာက္မ်ားမွ ေၾကာ႐ုိးမဲ့ ပုိးေကာင္မ်ဳိးစု ၂၅၂ ခု ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ခရီတာရွက္ေခတ္ (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၆၅ သန္းခန္႔မွ ၁၄၅ သန္းခန္႔အထိ) မွ ပယင္း႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

KHTun

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment