၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဆးပညာႏုိဘယ္ဆု ဂ်ပန္လူမ်ဳိးသိပံၸပညာရွင္ ဆြတ္ခူး

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဆးပညာႏုိဘယ္ဆုကို ဂ်ပန္လူမ်ဳိးသိပံၸပညာရွင္ ယိုရွိႏိုရိအိုဆုမီ ဆြတ္ခူးရရွိေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းဌာနမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဇီဝပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အိုဆုမီသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ကလာပ္ စည္းမ်ား မည္သို႔မည္ပုံပ်က္စီးသြားၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အသစ္ျပန္လည္ေမြးဖြား လာပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

မစၥတာအိုဆုမီသည္Autophagyဟုေခၚသည့္ ခြၽတ္ယြင္းမႈရွိေသာ ပ႐ိုတိန္း သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေသာ ပ႐ိုတိန္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ဆဲလ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ပုံနည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

မစၥတာအိုဆုမီသည္ တိုက်ဳိနည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ပါေမာကၡတစ္ဦး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

မိမိျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ ဆုရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ႏုိဘယ္ဆုကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေဆးပညာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡအိုဆုမီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ပါေမာကၡအိုဆုမီသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ Autophagy လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ လူငယ္သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိ၏သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ပါေမာကၡအိုဆုမီက ေျပာၾကားသည္။

က်ဳိဒို

MOI

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment