သဘင္လုပ္သားမ်ား လုပ္ချဖတ္ေတာက္ခံရသည္ဆိုကာ လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦး ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇာတ္တည္ေထာင္သူမ်ားမွ သဘင္လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားခမ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ေနသည္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး ေရွ႕၌ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူရႊင္ေတာ္တစ္ဦးမွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
“လုပ္အားခ အျပည့္အဝမရေသးဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖတ္ေတာက္ခံရတယ္။ ဇာတ္တည္ေထာင္သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဘင္လုပ္သားေတြအေပၚ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဖိျခင္းခံရတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနကို သဘင္လုပ္သားထု တစ္ရပ္လံုး ခံစားေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဘင္လုပ္သားေတြက ဇာတ္ဆရာရဲ႕အလို အတိုင္း ဇာတ္ဆရာအလိုက် ေနေနရတယ္၊ ဘာမွမေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သဘင္လုပ္သားေတြရဲ႕ ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္က တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ဦးလွေဌးဦး(ခ)လူရႊင္ေတာ္ ဂြတ္ရွယ္ကေျပာသည္။
 
သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး(ဗဟို)အဖြဲ႔မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ခြဲ(၅)တြင္ ဇာတ္တည္ေထာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ သဘင္လုပ္သားမ်ားထံမွ ကူခ်ီ(ဇာတ္ရာသီ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက (၅)ရက္ (သို႔မဟုတ္)(၇)ရက္ လုပ္သားမ်ား လုပ္အားခမရဘဲ အခမဲ့ ကေပးရသည္)လံုးဝမယူဘဲ ေႏြေၾကး၊ မိုးေၾကးခြဲျခား၍ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳ ရ၊ တစ္ညကလွ်င္ တစ္ညေၾကးေပးေခ်ရမည္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သဘင္လုပ္သားမ်ားမွာ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ခံစားခြင့္မရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
သဘင္လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဇာတ္တည္ေထာင္သူမ်ား ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ပါက ညေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ကရသည့္ပြဲမ်ား၊ ႐ံုပြဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚကသည့္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ပြဲငွားရမ္းခ နည္းပါးစြာ ရရွိသည့္ပြဲမ်ားတြင္ ညေၾကးလုပ္အားခမ်ား တစ္ဝက္သာရရွိျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထို႔အျပင္ ဗဟိုအဖြဲ႔မွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အပိုဒ္(၃)တြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဇာတ္တည္ေထာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မိမိကိုယ္ပိုင္ေရးဆြဲေသာ စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ ၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သဘင္အစည္း႐ံုးသို႔ တင္ျပရမည္ဟုပါရွိေၾကာင္း ဦးလွေဌးဦး(ခ) လူ ရႊင္ေတာ္ ဂြတ္ရွယ္ကေျပာသည္။
 
“သူ႔ဇာတ္ရဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို သူကိုယ္တိုင္ခ်ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အခုမိုးတြင္းကာလ ဒီအခ်ိန္မွာ ဇာတ္တည္ေထာင္သူေတြဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ စေပၚေငြႀကိဳယူရတယ္။ မယူရင္လည္း စားစရာမရွိဘူး။ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဘင္လုပ္သားေတြကို သူတို႔ခ်မွတ္ခ်င္တဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္နာရတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ သဘင္လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ဗီႏိုင္းတြင္ သဘင္လုပ္သားမ်ားကို လုပ္အားခေငြေၾကး ျပည့္ျပည့္ဝဝေပးရန္၊ လုပ္အားခေငြေၾကးမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမွ ရပ္ေပးရန္၊ အာဏာရွင္ဆန္စြာ ဖိႏွိပ္မႈရပ္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ၍ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
“ကၽြန္ေတာ္က ဇာတ္တည္ေထာင္သူနဲ႔ သဘင္လုပ္သားေတြကို စေပၚေငြႀကိဳထုတ္တာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ အသိ သက္ေသ လုပ္ေပးရတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က သဘင္လုပ္သားေတြကို ေမးပါတယ္။ နင္တို႔ဇာတ္က ဒီစည္းကမ္းခ်တယ္၊ နင္လက္ခံလား၊ သေဘာတူလား၊ တူရင္လက္မွတ္ထိုး၊ သူတို႔ေက်နပ္လို႔ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။ သူ တို႔စည္းကမ္းေဖာက္ရင္ေတာ့ သူတို႔ဆီကေန ညေၾကးလုပ္အားခကို စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ျဖတ္မွာပဲ။ သူတို႔အျဖတ္မခံခ်င္ရင္ သူတို႔တိတိက်ေနေပါ့။ အခုဒီလို ဆႏၵျပတဲ့လုပ္ရပ္ကေတာ့ တကယ္မျဖစ္သင့္ပါဘူး”ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ နယ္သဘင္အစည္းအ႐ံုးမွ စာရင္းစစ္ ဦးစိုးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။
 
လက္ရွိ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇာတ္တည္ေထာင္သူႏွင့္ သဘင္လုပ္သားမ်ားအၾကား အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပသ၁နာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အေပၚ မြန္ျပည္နယ္သဘင္ ပညာရွင္မ်ားအစည္း႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူအေန ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ လူရြင္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥကို သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္း႐ံုးဗဟိုသို ႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ကာ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုးမွ ျပန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္သံုးလံုး(ခ)ဦးဝင္းသန္းက ေျပာသည္။
 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုထားသည့္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ (၃၈)ခုရွိၿပီး သဘင္လုပ္သား (၁၆၀၀)ဝန္းက်င္ရွိ ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စေပၚေငြႀကိဳယူထားသည့္ သဘင္လုပ္သား (၁၂၀၀)ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုးထံမွ သိရသည္။
 
MMK
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment