ေက်ာက္ျဖဴကူမင္းလမ္းေပၚရိွ ကြမ္းလံုတံတား စီမံကိန္းအတြက္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ စတင္ျပဳလုပ္မည္

ပိုးလမ္းမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအတြက္ အေရးပါသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း လမ္းမေပၚရွိ ကြမ္းလံုေဒသတြင္ သံလြင္ျမစ္ကူး ကြမ္းလံုတံတား တည္ေဆာက္ရန္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။
 
“ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရရဲ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႕အတြက္ သေဘာတူညီ လိုက္ပါျပီ”ဟု နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးစိုးက The Ladies သို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။
 
ကြမ္းလံုတံတား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္မွ ၄ ပတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးမွသာ တံတားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကြမ္းလံုေဒသတြင္ တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ျဖစ္နုိုင္ေခ်ရွိသည့္ေနရာကို အတည္ျပဳျပီးပါက ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္နိုင္ငံ တံတားတည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တံတားတည္ေဆာက္မႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ ကြမ္းလံုတံတား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံဘက္မွ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ျပီး တံတားမွာ ကိုးကန္႔ေဒသ ခ်င္းေရႊေဟာ္ - မိန္းတိန္ ( လင္ခ်န္း ) ရိွ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းမေပၚတြင္ တည္ရိွသည္။ ကြန္လံုေဒသတြင္ သံလြင္ျမစ္ကူး ကြမ္းလံုတံတားေဟာင္းလည္းရိွျပီး ႏွစ္သက္တမ္း ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ကာ လမ္းအက်ယ္မွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ကြမ္းလံုတံတား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
 
၀သန္
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment