ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း အသင္းခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ကြာဟမႈ စိစစ္ေပးရန္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားက တင္ျပထား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္းခ်ဳပ္ပိုင္ရန္ပုံေငြ USD 87 Million တြင္ USD 7 Million သာ က်န္ရွိၿပီး သုံးစြဲေငြမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ သံုးစြဲမႈမ်ားရိွခဲ့သျဖင့္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရရွိထားသည့္ ေငြမ်ားမွ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုံး၀မရွိသျဖင့္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္အတြက္ တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ USD 87 Million သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ စတင္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ 1% tax ေကာက္ခံရရွိထားေသာ အသင္းခ်ဳပ္ပိုင္ ရန္ပုံေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဲ့ဒါဟုတ္တယ္၊ အဲ့ဒီအသင္းက လူႀကီးေတြက တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားျပပြဲေတြဆို တျခားအသင္းသားေတြ သိေတာင္ မသိလိုက္ရဘူး။ သူတို႕မိသားစုေတြပဲ သြားၾကတာ အခြင့္အေရးယူၾကတာ၊ ဥပမာ ဆိုင္ခန္းေနရာေတြ ခ်ေပးရင္ သူတို႔အတြက္က vip ေနရာ တျခားလူေတြကို မဲနွိုက္ခိုင္းတယ္။ မဲထဲမွာ ေနရာေကာင္း မထည့္ထားဘူး။ အဲ့ဒီလိုေတြ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက The Ladies သို႕ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ တိုင္းရင္းသား ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးကို ၾကည့္ရႈ၍ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာျဖင့္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလုံးကိုယ္စား စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါသတင္းကို ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္တြင္လည္း ေက်ာက္မ်က္အသင္းပိုင္ ေဒၚလာ ၈၇ သန္းတြင္ ၇သန္းသာ က်န္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရ၊ ေဒၚလာသန္းခ်ီေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ဟု သတင္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ The Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment