ယေန႔ သို႔မဟုတ္ နက္ျဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆုိင္းျဖစ္/မျဖစ္ကို ေၾကညာေပးမည္ဟု ေရြး/ေကာ္ဥကၠ႒ ဆုိ

ေရြးေကာက္ပြဲရက္ေရႊ႕ဆိုင္းမည္၊ မေရႊ႕ဆိုင္းမည္ကို ယေန႕ညေန သို႔မဟုတ္ မနက္
ျဖန္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္႐ုံးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုခ်ိန္ထိပဲ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္ ၊ တုိင္းနဲ ့ျပည္နယ္ ေတာ္
ေတ္ာမ်ားမ်ားမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ရွိေနတဲ႕အတြက္လည္း တစ္ခ်က္စဥ္းစား
ဖို႔ လိုတာေပါ႔ေလ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ
တဲ့ အခ်ိန္မွာ မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးႏုိင္ပ့ါ

မလား၊ ထို႔အတူပဲ ပါတီအသီးသီး အေနနဲ႔လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုးံခြင့္ ရပါမလား၊ အဲဒါ
ေတြ ခ်ိန္ဆျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕သင့္လား ၊ မေရႊ႕သင့္ဘူးလားဆို
တာ စဥ္းစားနုိင္ေအာင္ ပါတီေတြကို ေခၚေတြ႕တာပါ ၊ အဓိကေတာ့ အဲဒါလို႔ေျပာလို႔
ရတယ္ ။ နွစ္ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ့္ပါတီေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းေတြ စည္း႐ုးံေရးကာလ ေဆာင္ရြက္နုိင္ပ့ါမလား ၊ ဒီအေပၚ မူတည္ျပီးေတာ့
ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးလိုက္တာပါပဲ” ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္ ။

ထို႔အတူပါတီ ၉၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အထဲတြင္ ဆယ္ပါတီကိုေခၚယူျခင္းသည္ နည္းသည္
ဟု ေျပာ၍မရေၾကာင္း ဆယ္ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ေရြး
ေကာက္ပြဲတစ္ခုလုံး၏ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္တြင္ ရွိသည့္ တစ္ရာတြင္ ၇၃ ေယာက္ ရွိ
ေနသည့္ပါတီကုိ ေခၚေတြ႕သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နည္းသည္ဟုေျပာ၍မရ၊ ၉၃ ပါတီ
ထဲတြင္ ၁၀ ပါတီကုိ ေခၚေတြ႕ျခင္းသည့္ ေရြးမည့္ထဲက ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေခၚေတြ႕
ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးတင္ေအးက ဆိုသည္ ။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ NLD ၊
ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး
ပါတီ အစရွိသည့္ ပါတီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment