ငယ္ရြယ္စဥ္ ေသြးဖိအား ျမင့္မားပါက အသက္ႀကီးခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္

ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္တြင္ ေသြးဖိအား အနည္းငယ္မ်ားေနသူမ်ားသည္ အသက္ ၅၀ အရြယ္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေသြးဖိအားမွာ က်န္းမာသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏအတြင္း အနည္းငယ္အျမင့္ပုိင္းတြင္သာရွိေစကာမူ သက္လတ္ပုိင္းအရြယ္တြင္ ႏွလံုး၏ ေသြးညႇစ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းအားနည္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ေသြးတုိးျခင္းကုိ ကာကြယ္ျခင္းက ႏွလံုးေရာဂါကုိပါ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေရွာင္ေအစီလီမာက “သုေတသနမွာ ပါ၀င္သူအမ်ားအျပားက အစပုိင္းမွာ ေသြးတုိးမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာတယ္လုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏအ တြင္းမွာ ရွိေနေစကာမူ ေရရွည္ေသြး ဖိအားမ်ားတာက ေနာက္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာမွာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ က စတင္ခဲ့သည့္ သုေတသနတြင္ အသက္ ၁၀ မွ ၃၀ ၾကားရွိ အ မ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၄၇၉ ဦး၏ ေသြးဖိအားကုိ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ၇ ႀကိမ္တုိင္းတာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ႏွလံုးမွ ေသြးညႇစ္ထုတ္လုိက္ခ်ိန္ ေသြးဖိအား၊ ႏွလံုးခုန္ခ်ိန္ၾကားကာလ ေသြးဖိအား တုိ႔ကုိ တုိင္းတာ၍ သုေတသနျပဳခဲ့ၾက သည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ က်န္းမာသည့္ေသြးဖိအားကုိ ၁၂၁/၈၀ ေအာက္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁၄၀/၉၀ အထက္ကုိ ေသြးတုိးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

သုေတသနအဆံုးသတ္ခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ႏွလံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပံုစံကုိ ေလ့လာၾကည့္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ အသက္ ၅၀ အရြယ္တြင္ ပါ၀င္သူ ၁၃၅ ဦး၌ ေသြးလႊတ္ခန္းမူမမွန္မႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေသြးညႇစ္ထုတ္ရာတြင္အား နည္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္က ေသြးဖိအားမ်ားသူမ်ားမွာ ထုိသုိ႔ ႏွလံုးမူမမွန္ျဖစ္ေပၚျခင္း ပုိမ်ား သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ မိဘမ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ေသြးဖိအားကလည္း အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟုဆုိသည္။

ေသြးလႊတ္ေၾကာအတြင္း ဖိအားမ်ားျခင္းက  အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာေသာအခါ ေသြးလႊတ္ေၾကာမာေၾကာျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏွလံုးက ေသြးညႇစ္ထုတ္ရန္ ပုိမုိခက္ခဲေစသည္ဟုဆုိသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ လူငယ္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ေသြးဖိအားမ်ားေနၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အ၀လြန္ေနသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ေသြးဖိအားမ်ားျခင္းမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္ ပုိမုိေတြ႕ရၿပီး အသက္ ၆၀ အထက္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေသြးဖိ အားမ်ားျခင္း အႏၲရာယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဆားစားသံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈက အေရးပါသည္ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။

Vote: 
No votes yet

Add new comment