ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားကုိ (ယာဥ္+ကုန္=၃၆)တန္ထိသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳ ၊ (ယာဥ္+ကုန္=၄၈ တန္)ထိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ ရက္ ၃၀ အတြင္းတည္ေဆာက္ကာ သြားလာခြင့္ျပဳမည့္ရက္ကုိ ထပ္မံေၾကညာ ေပးမည္

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၃:၀၀)အခ်ိန္မွ စတင္၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီ ေဘလီတံတားေပၚတြင္ အိမ္စီးကား၊ ကုန္ကား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) မ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
 
ကုန္ကားႀကီးမ်ား (၂၀-၂၂ ဘီး)တြဲကားမ်ားကိုလည္း (၃၆)တန္ အတြင္း တင္ေဆာင္လာပါက ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။
 
(ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္)ေက်ာ္သည့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ ကုန္အေလးခ်ိန္ အတြင္းျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ကုန္မ်ား ကဲ့ၿပီး ယာဥ္ စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာ၍ ျဖတ္သန္း ေနၾကေၾကာင္း ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
 
ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္)ကို တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္း ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တံတား ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တြက္ခ်က္၍ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ ေဒါက္တန္းမ်ား အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံတားေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေတာင့္တင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ကုန္ကားႀကီးမ်ား(ယာဥ္+ကုန္=၄၈တန္) ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳမည့္ ရက္ကို ထပ္မံအသိေပး ေျကညာပါမည္။
 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေနၾကေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ား သည္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီ တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၾကရာတြင္ တံတားႀကီး ခိုင္ခံ့ ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ကုန္ခ်ိန္ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) သယ္ေဆာင္ၿပီး စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းၾကပါရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment