ကမၻာ့တီဘီေရာဂါအျဖစ္မ်ားဆုံး ႏိုင္ငံ(၃၀)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္လက္ပါ၀င္ေန

တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ရွိေနၿပီး ကမၻာ႕တီဘီေရာဂါ အျဖစ္မ်ားဆုံး ႏုိင္ငံ(၃၀) စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနေသးေၾကာင္း၊ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေစရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
 
၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္း မ်ား ပူးေပါင္းကြင္းဆင္း ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံျခင္း အစည္း အေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ယင္းသို႕ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ ကုသမႈေပးျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြား ျကရမည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ကြင္းဆင္းဆန္းစစ္မႈမွ အဓိကေတြ့ရွိ ခ်က္ မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို မျကာမီက်င္းပ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသို့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တီဘီေရာဂါအတြက္ သာမက အျခားကူးစက္ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္တားဆီးနွိမ္နင္းေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
Vote: 
No votes yet

Add new comment