ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီ/မညီကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေလ့လာသုံးသပ္ေန

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဥပေဒႏွင့္ညီ/မညီကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေလ့လာသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္က ေမလ ၈ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးသန္းႏိုင္(ရေသ့ေတာင္-၁)တင္သြင္းခဲ့သည့္ “သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး သည့္အခါ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသို႕ အျမန္ဆုံးညႊန္ၾကားေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆို”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္က သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ ယင္းသို႕ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အေရးႀကီးအဆိုအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ဝင္း(ေျမာက္ဦး-၂)၊ ဦးေအာင္သန္းတင္ (ပုဏၰားကၽြန္း -၂)၊ ဦးႏိုင္ေၾကြေအး(သံတြဲ-၂)၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း (ရေသ့ေတာင္-၂)၊ ဦးလွသိန္းေအာင္(မင္းျပား-၁)၊ ဦးေမာင္လွေက်ာ္ (ေက်ာက္ေတာ္-၁)ႏွင့္ ဦးေက်ာ္လြင္ (ေက်ာက္ျဖဴ-၁) တို႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသူ(တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)မွ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 
အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုရွင္မွာ ခြင့္ပန္ၾကားထားသျဖင့္ အဆိုရွင္၏ သေဘာထားကို ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာခဲ့သည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment