သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရစဥ္ ကာလအတြင္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို မိသားစုလက္၀ယ္လႊဲေျပာင္းေပးေရး အဆိုအတည္ျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲ မ်ား ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယျဖင့္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံေနရသူမ်ားသည္ စစ္ေဆးခံကာလအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုမ်ားလက္ဝယ္သို႕ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရသို႕ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေမလ ၈ရက္က က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
 
ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္က မွတ္တမ္းတင္ရန္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုရွင္က အဆိုအား လႊတ္ေတာ္သေဘာထားရယူ၍ အတည္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူရာ ကန္႕ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္ (ေျမာက္ဦး-၁)မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္(ေက်ာက္ျဖဴ-၁)၊ ဦးထြန္းေအာင္သိန္း (ဘူးသီးေတာင္-၂)၊ ဦးဖိုးစံ(ေက်ာက္ျဖဴ-၂)ႏွင့္ ဦးေအာင္ဝင္း (ေျမပုံ-၁) တို႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္၏ သေဘာထားကို ရယူရာ ေသဆုံးသူမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမိသားစုထံသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီဆက္သြယ္မရသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဗုဒၶဘာသာတို႕၏ ထုံးစံႏွင့္အညီ သၿဂိဳလ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အဆိုအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment