ဧၿပီလ တတိယ(၁၀)ရက္ပတ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕၌ ပုံမွန္အပူခ်ိန္၏ (၁.၅)ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အထက္ပုိႏုိင္

ဧၿပီလ တတိယ ၁၀ ရက္ပတ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ သည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ ႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္
ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။
 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ႐ြာသြန္းၿမဲခန္႔ ႐ြာႏိုင္ၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသ
ၾကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႐ြာသြန္ၿမဲေအာက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္။
 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၄) ရက္မွ (၆)ရက္ခန္႔ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၁)ရက္မွ (၃)ရက္ခန္႔ ႐ြာႏိုင္ပါသည္။
 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ဧၿပီလ ပုံမွန္အပူခ်ိန္၏ (၁.၅)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္အထက္ ပိုႏိုင္ၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဧၿပီလ ပုံမွန္အပူခ်ိန္ခန္႔သာ ရွိႏိုင္သည္ဟု မုိးဇလက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment