ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေေလဆိပ္ပတ္လမ္း ေပ(၁၀၀)အတြင္း ပါဝင္သြားသည့္ သီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးအပ္

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေေလဆိပ္ပတ္လမ္း ေပ(၁၀၀)အတြင္း ပါဝင္သြားသည့္ သီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ မတ္လ (၃)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၃:၃၀)အခ်ိန္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေရွးဦးစြာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး ဦးၫြန႔္ေ႐ႊက ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေၾကာင္း၊ သီးႏွံနစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔မွ တစ္ပင္ခ်င္းစီ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္း၊ သက္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခုလို ႏွစ္ရွည္သီးႏွံအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ ရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္မွ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးတန္ဖိုးငြေ ေပးေလ်ာ္ျခင္းအား စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္၍ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးတန္ဖိုးေငြမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစလ်က္ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ပတ္လမ္းေပ(၁၀၀)အတြင္း ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ား ပါဝင္သြားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးသူ(၁၆)ဦးရွိခဲ့ရာ၊ (၁၃)ဦးအတြက္ နစ္နာေၾကးစုစုေပါင္းက်ပ္ (၁၅၅၅၄၈၇၆၆.၃) ေပးေလ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ခမ္းအနားသို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၫြန႔္ေ႐ႊ၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
Credit - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment