(၂၄) ႏွစ္ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေဆြးေႏြး

(၂၄) ႏွစ္ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ကို မတ္လ ၁၉ ရက္က ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တြင္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
အဆိုပါအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အား ျပန္လည္စစ္ေဆး တိုင္းတာသြားေရး၊ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအား ပိုမိုရွင္းလင္းထင္ရွားေစရန္ အတြက္ လက္ရွိ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္မ်ားအျပင္ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ မ်ား ထပ္တိုး စိုက္ထူသြားေရးႏွင့္ အျခားနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ဖက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပူးတြဲကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ ပူးတြဲစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းကို ၁၉-၃-၂၀၁၉ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဖ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ တ႐ုတ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mrs. Wang Wenli ေခါင္းေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment