ဇလုံေတာင္ရွိရာ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေနရာကို သဘာဝခရီးသြား နယ္ေျမအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ဖြဲ႕စည္းမည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဗန္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇလုံေတာင္တည္ရွိရာ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေနရာအား သဘာဝခရီးသြားလာေရး နယ္ေျမအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္း ကတိကဝတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာဝနယ္ေျမ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီေအာင္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊ ယခု ၅.၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီေအာင္ ဖြဲ႕တဲ့အခါ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အလား အလာရွိတဲ့ ေနရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာတဲ့အတြက္ ဇလုံေတာင္ဟာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဇလုံေတာင္ ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း တစ္ခုလုံးသည္ သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ကသစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ဘုရားနယ္ေျမ၊ သဘာဝကို အေျခခံသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေနရာအား ႀကိဳးဝိုင္းအစား သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ တိုးျမႇင့္၍ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေျပာၾကားထားသည္။
 
ဇလုံေတာင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန႔္အကြာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာက္ျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၃၀၉၀ ရွိေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။
 
ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လုံးပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္သည္ ၇၀.၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ရွိပါသည္။ ဇလုံေတာင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေပေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ေတာင္မ်ား ဝန္းရံလွ်က္ရွိၿပီး၊ ေတာင္ထူထပ္ေသာ သဘာဝေတာအလယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဇလုံေတာင္သည္ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီး ၄ ခု ပူးကပ္စုစည္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတာင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး သဘာဝေရေျမ ေတာေတာင္မ်ား ကို ျဖတ္သန္းသြားေရာက္ရသည့္ခရီးေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားသည္။
 
ဇလုံေတာင္သည္ ၆၆၀ ေပအျမင့္ရွိၿပီး ၊ ဇလုံေတာင္ ေက်ာက္တုံးႀကီး မ်ားသည္ ၾကည့္ရႈသည့္ အရပ္မ်က္ႏွာေပၚမူတည္၍ ပုံစံကြဲျပားၿပီး ၊ ညေနေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္၏ေရာင္ျပန္ဟပ္၍ ေ႐ႊေတာင္ႀကီး ကဲ့သို႔ ျမင္ေတြ႕ရသည္။
 
Credit - MRTV
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment