ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ မိသားစုငါးဦး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးမွ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအုပ္စု အလယ္႐ြာေန အိမ္ေထာင္စုအမွတ္ (၁၂၂) တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး မူဟာမတ္အီႏူ(ဘ) ႏူရဲဟူဆိန္ အသက္ (၄၃) ႏွစ္၊ ယိုနာလိုင္လာ (ဘ) ဦးလွေအာင္ အသက္ (၄၃) ႏွစ္၊ လိုက္လာေဘဂြင္ (ဘ) မာမတ္ဟူဆိန္ အသက္ (၆၅)ႏွစ္၊ မာမတ္ဆူရာ(ဘ) မူဟာမတ္အီႏူ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္ မူဟာမတ္ရာယတ္ (ဘ) မူဟာမတ္အီႏူ အသက္ (၁၂ ) ႏွစ္၊ မိသားစုငါးဦးတို႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔က ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ထိုသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မိသားစုငါးဦးအား ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းေခါင္းေဆာင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးထြန္းႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီး ဌာန ဒုတိယၫြန္ၾကားေရးမႉး ဦးသန္႔ဇင္ ဦးစီးအဖဲြ႕က ျပန္လည္ လက္ခံစစ္ေဆးေရး ႐ုံးတြင္ စိစစ္လက္ခံလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး e-ID မွတ္တမ္းတင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ကာ NVC ကတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူရန္ ေလၽွာက္ထားသူအတြက္ ေလၽွာက္လႊာ ပုံစံမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံ ေရးအတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနအဖဲြ႕က တစ္ဦး ခ်င္း ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားအား ကူးစက္ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို စိစစ္ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ေဆးဝါး မ်ား ေပးအပ္ ကာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကလည္း ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္။
 
အဆိုပါ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမွ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ လွဖိုးေခါင္ျပန္လည္ လက္ခံေရး စခန္းသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment