ခ်င္းကုန္း၊ တိုက္ႀကီး၊ သခင္ျမပန္းၿခံ ခရီးစဥ္အား ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ခ်င္းကုန္း၊ တိုက္ႀကီး၊ သခင္ျမပန္းၿခံ ခရီးစဥ္အား ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ဒသမေန႕တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးမင္းေဌးက “ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္နွင့္ သခင္ျမပန္းျခံသို႕ ေျပးဆဲြလ်က္ရိွေသာ YBS အမွတ္(၉၀) ယာဥ္လိုင္းမွ ယာဥ္လိုင္းတစ္စီးအား အစားထိုး၍ ခ်င္းကုန္းေက်းရြာမွ သခင္ျမပန္းျခံသို႕ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ျပန္လည္ေျပးဆဲြေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ ”ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳထားေသာ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း တုိက္ႀကီးသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလိမိတက္ စီမံမႈေအာက္မွ YBS (၉၀) ယာဥ္လိုင္းသည္ ဥကၠံ၊ တိုက္ႀကီး၊ သခင္ျမပန္းၿခံ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းနွင့္ အေဖ်ာက္၊ တုိက္ႀကီး၊ အင္းစိန္ (ဘီအုိစီ)ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းကုန္း၊ တိုက္ႀကီး၊ သခင္ျမပန္းၿခံ ခရီးစဥ္အား ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းသတ္မွတ္ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ” ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment