ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr HONG Liang တုိ႔သည္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I-1) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ဦးစံေရႊေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္႐ံုးမွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းျဖင့္လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment