ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀န္း တရားမ၀င္ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းမႈတိုးျမွင့္

ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္ ေနရာေပါင္း ၁၁၈ ေနရာ ရွာေဖြ႕႔စစ္ေဆးျခင္းကို ၾကာသပေတးေန႔ အေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ႏိုင္ငံျခားသား ၉၉ ဦးအား ထိန္းသိမ္းခ့ဲေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္ေထာက္ ေကာ္မရွင္နာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ဆူရာခ်က္ ဟခ္ပဲက တရားမ၀င္ ေနထိုင္တ့ဲ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ စိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေနရာ ၁၁၈ ကို ဦးတည္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၎တို႔အထဲတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္း ၇၄ ေက်ာင္း ပါ၀င္ေၾကာင္းေျပာသည္။
 
ခရီးသြားဧည့္သည္ အလာမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ခၽြန္ဘြန္ရီခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ပတၱရားျမိဳ႕၊ ေဆာင္ခခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဟတ္ယိုင္ႏွင့္ ဆူရဌာနီ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ခိုဆမ္မူရီ တို႔ကို စစ္ေဆးရွာေဖြေၾကာင္း၊ ထိုေနရာမ်ား ရွာေဖြစစ္ေဆးရျခင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသား ရာဇ၀တ္သားမ်ားမွာ ခရီးသြားမ်ား ဟန္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
 
မလိုလားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဘာသာစကားဆရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆိုကာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္လြန္ကာ ေနထိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူအမ်ားစုမွာ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆူရာခ်က္က ေျပာသည္။
 
အျခားအမ်ားစု တရားစြဲဆိုခံရသည္မွာ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာမႈမ်ားျဖစ္ျပီး တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ လာအို ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔မွျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူအခ်ိဳ႕မွာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အတုျပဳလုပ္မႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးအမႈ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အားလုံးကို အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားရဲတပ္ဖြဲ႕႔ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈအား ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔က စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားထဲတြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ႏုိင္ဂ်ီရီးယားႏုိင္ငံသား Ezeocha Nnamdilucky အား ဘန္ေကာက္ ပရာ၀တ္အပိုင္ရွိ D Condo ကြန္ဒိုမီနီယမ္တိုက္ခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသည့္အထဲတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ ၎သည္ တရားမ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈစြပ္စြဲခံရျခင္းႏွင့္ ကိုကင္းတရားမ၀င္ သယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ ၀ရမ္းထုတ္ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ သံသယရွိသူအေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ကေလးငယ္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ဆူရာခ်က္က ေျပာသည္။
 
source ; Bangkok post
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment