ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္အႏုပညာရွင္မ်ား ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္အႏုပညာရွင္မ်ား ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ Cultural Cooperation Program 2017-2020 အရ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္အႏုပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ Honoring brands in cultural activities and international integration ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔၊ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ အမ်ဳိးသားဇာတ္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
 
အဆုိပါ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲသုိ႔ အခမဲ့လာေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment