ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ MPT သံုးစြဲသူမ်ား၏ SMS လွဴဒါန္းမႈအစီအစဥ္မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ SMS မွတစ္ဆင့္ အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ MPT သံုးစြဲသူ ေစတနာရွင္မ်ားထံမွ စုစုေပါင္း အလွဴေငြက်ပ္ ၁၀၁,၇၉၂,၀၀၀ တိတိ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း MPT မွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေထာက္အကူရရွိေစေရးအတြက္ MPT က လက္ခံရရွိသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ UEHRD ၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက လက္ခံရယူခဲ့သည္။
 
MPT ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးႏိုင္ကိုကို က “ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ရွိေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ MPT သံုးစြဲသူေတြဆီကေန ဒီလိုမ်ိဳး အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ လက္ခံရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ တကယ့္ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေတြ အမ်ားအျပားလိုအပ္ခဲ့သလို MPT သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔လည္း အခုလို အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး ရခိုင္လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အကူအညီေတြကို ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ မ်ားစြာရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SMS ကတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းေတြကို ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ UEHRDတို႔နဲ႔ အတူတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကတစ္ဆင့္ အမွန္တကယ္အကူအညီ လိုအပ္ေနသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ဖို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ သံုးစြဲသူေတြက ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
MPT အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ SMS မွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ စိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိလာသည္မ်ားကို ရခိုင္ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္ ေဒသမ်ားနွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနသည့္ လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကူညီမႈမ်ားကို ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း MPT က သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
 
“ရခုိင္ျပည္နယ္က အမွန္တကယ္ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကသူေတြ၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသူေတြနဲ႔ ထပ္တူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရင္ထဲမွာ ခံစားရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ UEHRD ကိုလည္း အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးႏိုင္ကိုကို က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment