လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းကို တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒရွိရန္လိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေျပာ

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရးယူမႈမ်ားတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ ကတည္းရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းကို တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒရွိရန္လိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး လုိည္းပိုးညိဴဝ္း ကေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မတ္ ၈ ရက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကိုးထပ္ၾကီးဘုရားျဖစ္စဥ္မွ နစ္နာမႈမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရသည့္အေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအျပီးေမးျမန္းရာတြင္ သုံးသပ္ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။
 
လတ္တေလာတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားသည့္ ေန႔စဥ္နီးပါးဆိုသက့ဲသို႔ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းမ်ားရွိျပီး ထိုသို႔ျဖစ္ပြားလာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ပိုမိုျပီး အသက္အရြယ္ငယ္လာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအထိ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
၎အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သူစိမ္းမ်ားမွာ က်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥအျပင္ မိသားစု၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အစ္ကိုေမာင္မ်ား သာမက ဖခင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ က်ဴးလြန္သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းမ်ားရွိသည္။ က်ဴးလြန္သူ အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျပီးေနာက္ ေသာ္လည္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္လာမႈပိုမ်ားသည္။
 
ယင္းကိစၥမ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္မႈ အားနည္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည့္အျပင္ တရား႐ုံးမွ ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ အခါမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း အစိုးရပိုင္းမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳသည့္အခါမိ်ဳးရွိသည့္အတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း လုိည္းပိုးညိဴဝ္းက ေျပာသည္။
 
လုိည္းပိုးညိဴဝ္းက “ဒါေၾကာင့္အဓိက တာ၀န္ရွိသူက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရလို႔ ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရေတာင္မွ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးတ့ဲ တရားစီရင္ေရး အခန္းက႑က အေရးၾကီးတယ္။ တရားစီေရးအခန္းက႑က အားေကာင္းမွ တကယ္တရားမွ်တမႈကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္မွ သာလွ်င္ ဒီျဖစ္ပ်က္ေနတ့ဲ သက္ငယ္မုဒိမ္း ပေပ်ာက္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းကို တကယ္ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒရွိရမယ္။ အခုက သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ကိစၥေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ၾကီးေလးတ့ဲ ျပစ္ဒဏ္မဟုတ္ဘူး။ ဟိုးအဂၤလိပ္လက္ထက္က သုံးခ့ဲတ့ဲ ဥပေဒျဖစ္ေနတယ္။ ယခုလက္ရွိကာလနဲ႕ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး။ အ့ဲဒါေတြလည္း ျပဴျပင္ဖို႔လိုတယ္။ တကယ္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေျပာခ်င္တာက ဒီလိုက်ဴးလြန္သူေတြကို ေနာက္ထပ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ ဒီထပ္ပိုဆိုးမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ဆက္လက္ျပီး အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိက်င့္သုံး လုပ္ေဆာင္ရမည့္က အေရးေပၚေျဖရွင္းရမယ္ကိစၥ ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရွိေၾကာင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းကိစၥသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းဖို႔ အေရးေပၚကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုသည္။
 
လုိည္းပိုးညိဴဝ္းက “ဒီသက္ငယ္မုဒိမ္းဆိုရင္ အခုခ်က္ျခင္း မေျဖရွင္းဘူးဆိုရင္ လူေတြ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈက ပိုမ်ားလာမယ္။ ဘ၀ေတြလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလက္ရွိ အစိုးရကို သက္ငယ္မုဒိမ္းကိစၥ မုဒိမ္းကိစၥ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တ့ဲ ကိစၥကို အခုခ်က္ျခင္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
Equality Myanmar မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈ ပတ္သက္ျပီးေျပာရာတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းအေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာသြားျခင္းမ်ား ရွိသည္။
 
၎က “အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတ့ဲ ကိစၥေတြျဖစ္တ့ဲ ကေလးကိစၥေတြ သက္ငယ္မုဒိမ္းကိစၥေတြကို သူကိုက်ဴးလြန္သူကို တခန္းထဲမွာ ထားထားတယ္။ ဟိုဘက္ကေနသူကို မ်က္စိနဲ႔ စိုက္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ကေလးမွာ ဘာမွမေျပာရဲဘူး။ မကာကြယ္ေပးႏုိင္ဘူး။ သူကေန ျဖစ္လာတ့ဲအေၾကာင္း ေျပာရင္းနဲ႕ ေရွ႕ေနေတြကေန စာနာမႈ မရွိေသာ အမႈ။ ဒီဘက္က တရားခံလြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ စိတ္ဓာတ္ေတြေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ ကေလးေတြမွာ မေျပာရဲေသာကိစၥေတြ ျဖစ္လာတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
တုိင္းေဒသၾကီး / ျပည္နယ္အလိုက္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င္ခံရသည့္အမႈ ေပါင္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆၇၁ မႈႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၉၇ မႈရွိခ့ဲေၾကာင္း လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
လတ္တေလာတြင္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက FDA ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးမုဒိမ္းမႈ အပါအ၀င္ အသက္ျပည့္ျပီးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ သတင္းမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚထြက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုဒိမ္းမႈဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ပါ၀င္စား လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိမိတို႔ အသိမိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စုေ၀းျပီး မုဒိမ္းမႈႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး၊ ေသဒဏ္ေပးေရး တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈ မ်ားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထား လက္မွတ္ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျပဳလုပ္လာျခင္းမ်ားရွိသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment